Quay về
Trang chủ

Hành lá

Trang chủ | Rau gia vị (19/02/2020)

Hành lá được gọi bằng nhiều cái tên như: hành xanh, hành ta, hành hoa, hành hương hay hành sậy. Hành lá ngoài dùng thân, lá và hoa còn sử dụng củ bên dưới làm gia vị trong các bữa ăn, bên cạnh đó còn là một kho lưu trữ của tất cả những dược chất cần thiết mà cơ thể cần phải có để điều hòa kinh mạch và tạng phủ
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.