GIỚI THIỆU

HTX rau sach Yên Dũng thực hiện sản xuất rau sạch đúng quy định về sản xuất RAT theo VietGAP. 
     Trên mỗi thửa ruộng đều được gắn bảng, biển hiệu để nhận biết. Với những lô, thửa khi sử dụng thuốc BVTV đều được gắn biển cảnh báo phun thuốc để theo dõi, đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch sản phẩm. 
     Các thông tin về chăm bón, phun thuốc đều được cập nhật vào sổ ghi chép nhật ký đồng ruộng để theo dõi và truy xuất khi cần thiết...

XEM THÊM
img img

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

HÌNH ẢNH CỦA HỢP TÁC XÃ