Một số hình ảnh thực tế của HTX

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Hợp tác xã RAU SẠCH YÊN DŨNG được cấp đầy đủ các giấy chứng nhận về cơ sở sản xuất rau an toàn, chứng nhận an toàn thực phẩm, đăng ký nhãn hiệu,đăng ký kinh doanh

Hotline hỗ trợ

0971763222